plynování

Pro mlýny, zemědělce a výrobní podniky

Plynování fosforovodíkem se provádí přímo do komodity. Lze ji aplikovat do sila, nebo do obilí na hromadě. Po ošetření je nutné prostor zabezpečit proti vstupu nepovolaným osobám. Jedná se o Vysoce toxickou látku, které je životu nebezpečná.

  • PH3 – fosforovodík

  • HCN – kyanovodík provádí se formou Bluefum nebo z plechovek

Fotogalerie