Dezinfekce fotka plíseň

Dezinfekce je ničení vegetativních i dormantních (sporulujících) mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). Dezinfekci lze také definovat jako Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů bakterií, virů, hub, některých bakteriálních spór, ale nezaručuje usmrcení vysoce rezistentních spór, vývojových stadií protozoí, helmintů apod.). Zahrnuje postupy, které byly dříve zařazeny pod pojmem chemické sterilizace v roztocích. Používá se pro dekontaminaci přístrojů s optikou, které nelze sterilizovat ve sterilizačních přístrojích.

O dezinfekci

Dezinfekční látka (též dezinficiens; výrobek obsahující dezinfekční látku a určený k dezinfekci se nazývá dezinfekční přípravek nebo dezinfekční prostředek) je protimikrobiální činidlo, které se aplikuje na neživé předměty za účelem zničení mikroorganismů.

Provádíme zejména

  • dezinfekce potravinářských a stravovacích provozů

  • dezinfekce ve zdravotnických zařízeních
  • dezinfekce bytu po zemřelých
  • dezinfekce sociálních zařízení
  • dezinfekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
  • další speciální dezinfekce včetně zásahů proti různým druhům plísní a hub