Krysa foto

Krysa

 • Rattus rattus alexandrinus ( krysa obecná šedobřichá) : hřbet hnědavě šedý a bříško žlutavě bílé

 • Rattus rattus frugivorus ( krysa obecná bělobřichá) : hřbet šedavě hnědý a bříško bílé

 • Rattus rattus rattus ( krysa obecná černá) : hřbet a bříško břidlicově šedé

 • čenich dosti zašpičatělý, velké uši ( při sklopení dopředu přesahují oči)

 • ocas je tenký a delší než tělo

 • v dospělosti 14-23 cm dlouhé tělo, váha max. 250G

 • pohlavně dospívá za 3 měsíce

 • samice jsou ve stáří 3-24 měsíců vždy březí ( průměrně 6 vrhů do roka)

 • březost 3 týdny, doba laktace 3 týdny, 6-10 mláďat v jednom vrhu

 • délka života 2 roky, max. 4

 • čich je nejdůležitìjší smysl, výborně šplhá a skáče, málokdy plave a hrabe nory

 • všežravec, hromadí zásoby, preferuje zrní a mouky, spotřeba až 15g denně

 • bez vody vydrží i několik dní

 • ukrývá se na půdách , ve stropech

 • je teritoriální, brání svá teritoria proti ostatním krysám

 • je zjistitelná dle tmavého trusu, vřetenovitý, konce tupé, až 1 cm dlouhý, na cestièkách stopy po ocasu a otěr hran povrchem břicha a stopy po hlodání na dřevěných podlahách a obalech

 • šíření chorob ( mor, prasečí mor), znehodnocení potravin močí a trusem

 • ohlodávání obalů, izolačního materiálu, dřevěných podlah, potrubí a kabelù

Myš domácí foto

Myš domácí

 • tmavě šedohnědá, břicho světlejší

 • protažený čenich, velké uši, oči jako korálky, 5 prstů na každé noze

 • ocas tenký a stejně dlouhý jako tělo nebo delší

 • dospělec je dlouhý 7-10 cm, váha 15-30g

 • samice ve stáří 2-12 měsíců mají v průměru 6-10 vrhů

 • březost 3 týdny, laktace 3 týdny, 5-6 mláďat ve vrhu

 • délka života 1 max. 2 roky

 • čich je nejdůležitìjší smysl, výborně šplhá a skáče do výšky až 30 cm

 • všežravec, hromadí zásoby, příjem potravy 3-5g denně

 • bez vody vydrží i několik dnů

 • půdy, prostory nad stropy, různé těsné prostory ve skladištích slouží jako úkryty

 • teritoria velmi malých populací mohou být menší než 10m2

 • myš je zjistitelná podle černého trusu 3-8 mm dlouhého, stopách v prašném prostředí a viditelném otěru hran břichem

 • stopy po hlodání a při větších populacích typický myší pach

 • poškozuje obaly, textilie, papír, izolační materiál, vedení kabelů, znečištění potravin trusem a močí

 • šíření choroboplodných zárodků

Potkan foto

Potkan

 • hřbet obyčejně šedohnědý, břicho světlejší

 • ocas tlustý a kratší než tělo

 • tupý čenich, ušní boltce při ohnutí dopředu nedosahují k očím

 • 22-30 cm dlouhý, hmotnost 250-500g

 • délka života 1-2,5 roku

 • pohlavní dospělost za 3 měsíce a samice jsou ve stáří 3-18 měsícù vždy březí

 • ( až 15 mláďat ve vrhu) běžně 7-10, vysoká úmrtnost mláďat ( až 75%)

 • březost 3 týdny, doba laktace 4 týdny

 • důležitý je čich, výborně hrabe,plave a šplhá

 • všežravec, hromadí zásoby, spotřeba 20g denně, potřebuje denně pít

 • vyhrabává nory poblíž vod, výskyt v kanalizaci, v blízkosti hnojišť a smetišť,

 • v domech, sklepích, silech, atd. potkan je teritoriální

 • potkan je zjistitelný dle oválného šedohnědého trusu až 2 cm dlouhého, cestičky v prachu po ocasu, otěr hran povrchem břicha a stopách po hlodání ( obaly potravin, izolace kabelů, dřevěné podlahy,atd.), pokles povrchu v dùsledku propadu nor, znečištění potravin trusem a močí

 • šíření původců chorob (paratyfus, prasečí mor, Weilova žloutenka, atd.)

Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas) foto

Hraboš polní

 • Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas) hřbet od žluté k šedohnědé, někdy jsou jedinci zcela černí, břicho světlejší až šedobílé

 • čenich má tupý, je nemotorný, uši a oči jsou skryty v kožíšku

 • dospělý hraboš je 9,5-12cm dlouhý, ocas krátký 3-4,5cm

 • březost samic je 3 týdny, laktace cca 3-4 týdny, 5-6 mláďat ve vrhu

 • 5-6 vrhů do roka, max. délka života 16 měsíců

 • populace hrabošů se mùže dramaticky zvýšit každých 3-6 let, po dosažení vrcholu populace kolabuje a cyklus zaèíná znovu

 • skvěle hrabe díry, přednost dává slunným, suchým a krytým místům podél příkopů, břehů, železničních náspů, okrajů lesa, místům s divokou a hustou vegetací atd.

 • Potravu tvoří zelí, mrkev, brambory, cibule, kořeny a kůra mladých
  stromů

 • ukrývá se v norách až do hloubky 60cm, hnízda v hloubce 15-30cm, chodby rozsáhlé, východy z nor jsou otevřené a propojené pěšinkami s výskytem potravy

 • hraboš je zjistitelný podle nor, pěšinek, trusem 4-8mm dlouhým, zelenavým, obyčejně v blízkosti nor a místa příjmu potravy

 • okusem kůry na patě mladých stromů, podhraby trávníků na pastvinách, okus na polích, ve stodolách a krechtech se skladovanou řepou a bramborami

 • přenos horečnatých onemocnění po kousnutí nebo kontaktu s močí

Hryzec vodní foto

Hryzec vodní

 • šedavě hnědý až černý tupý čenich, nemotorný, uši a oči jsou kryty v kožíšku

 • dospělec je dlouhý 14,5-22cm, ocas 7,5-10,5cm

 • březost 3 týdny, laktace 4-8 týdnů, 3-4 vrhy do roka, 4-5 mláďat ve vrhu

 • max. délka života 18 měsíců

 • výborně plave a hrabe nory

 • živí se podzemní částí hlíz, cibulovin a kořeny mladých stromků

 • ukrývá se v oblastech bohatých na vodu a dělá si chodby s vyústěním k břehům, chodby rozsáhlé až 100m dlouhé, chodby v hloubce 10-20cm, potravní komory jsou v hloubce 50-60cm

 • zjistitelný podle nor a okusu

 • velké škody způsobuje v mladých sadech