Domácnosti

Provádíme likvidace veškerých škůdců u Vás doma. Po konzultaci s Vámi dohodneme návštěvu a prohlídku bytu a domluvíme postup nutný k provedení úspěšného zásahu. Používáme nejnovější technologické postupy a snažíme se, aby zásah byl účinný proti škůdcům a šetrný k obyvatelům domu či bytu a jejich mazlíčkům.

Firmy

Pro firmy (restaurace a hotely, potravinářské a výrobní provozy, logistická centra, zábavní centra, zemědělské provozy a další zákazníky) zajišťujeme profesionální služby v oblasti dezinsekce, dezinfekce, deratizace (DDD)

Veřejné instituce

Pro instituce (školy a školky, zdravotnická zařízení, obce a města, domy pro seniory a další instituce) zajišťujeme profesionální služby v oblasti dezinsekce, dezinfekce a deratizace (DDD)

SVJ a bytová družstva

Provádíme komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) i v bytových domech. V případě výskytu např. štěnic v bytech je nejprve informován výbor SVJ a provedena informace nájemníků o výskytu škodlivého hmyzu v domě pomocí vývěsek. Další postup je dohodnut s výborem SVJ a tento postup je poté sdělen obyvatelům domu. Celý postup prací musí být prováděn v součinnosti s konkrétními byty, aby zásah mohl být úspěšný. Zásahy prováděné tzv. “inkognito” (některé firmy tento způsob nabízejí) mohou způsobit obyvatelům domu velké problémy. Jedná se především o výskyty štěnic nebo rusů. Po ukončení prací obdrží výbor SVJ protokol o provedení DDD. Dále provádíme plošné deratizace a deratizace sklepních prostor.