Deratizace

Hubení škodlivých hlodavců a zajištění komplexní ochrany před nimi.

Dezinsekce

Potlačování výskytu členovců přenášejících původce nakažlivých chorob.

Dezinfekce

Ničení vegetativních mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod.

HACCP

Soustava preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin.

Plynování

Soustava preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin.

Štěnice

Štěnice se živí krví teplokrevných živočichů, včetně lidské.  Hostitele napadá v noci.