Šváb obecný foto

Šváb obecný

 • samice vytváří během svého života asi 8 ooték

 • ootéka nemá rýhování a obsahuje okolo 16 vajíček, samicí je odkládána po 5 dnech

 • nymfy připomínají dospělce, ale jsou bez křídel: během svého vývoje se 7 – 10x svlékají

 • dospělec je hnědočerný až černý, délka těla bez tykadel 21 – 28 mm, samice mají krátká křídla, samci mají delší, nejsou schopni letu

 • vývoj od vajíčka k dospělci: 6 měsíců až 1 rok

 • maximální délka života dospělce je 2 – 9 měsíců

 • noční živočich, není schopen pohybu po hladkém povrchu

 • všežravec, může hladovět až 3 týdny, v případě nutnosti žere papír, kůži, atd.

 • ukrývá se na tmavých, vlhčích a chladnějších místech: těsné prostory, sklepy a kanalizace

 • pasivně přenáší patogenní zárodky Salmonella, a roztoče, při přemnožení produkuje silný zápach

 • aktivně se šíří po okolí, je převážen transporty nebo v zavazadlech

Rus domácí foto

Rus domácí

 • samice vytváří během svého života asi 7 ooték (pouzder s vajíčky)

 • ootéka je světle hnědá, rýhovaná po celé šířce,obsahuje okolo 30 vajíček

 • inkubační doba ootéky 2-5 týdnů dle okolní teploty, ootéky jsou odkládány těsně před líhnutím nymf

 • nymfy jsou 2-10 mm dlouhé, bez křídel a tykadel, tmavě hnědé, 5-7x se během vývoje svlékají, přeměna nedokonalá

 • od vajíčka k dospělci: 2 měsíce při 25°C, 7 měsíců při teplotách nižších

 • maximální délka života 6 měsíců, v laboratorních podmínkách 1 rok

 • noční živočich, dobře leze i po skleněném povrchu, atd.

 • všežravec, v případě nutnosti žere papír, kůži, atd., může hladovět až 6 týdnů

 • ukrývá se v tmavých, vlhkých a teplých místech ( pod lednicemi a kuchyňskými linkami, poblíž akvárií, v koupelnách, hotelích, restauracích, hotelech, kavárnách, pekárnách, zdrav. zařízeních, na lodích, atd.

 • jako úkryty slouží škvíry a štěrbiny nejméně 5 mm dlouhé 1,5 mm široké, nymfy potřebují štěrbiny nejméně 0,5 mm široké

 • pasivně přenášejí patogenní zárodky ( např. bakterie rodu Salmonella), roztoče, produkují nepříjemný zápach který se při výskytu silných populací stává skutečnou obtíží

 • aktivně se rozlézají do blízkého okolí, mohou být přenášeni v zavazadlech nebo při transportu zboží a potravin, za teplého a klidného počasí jsou schopni krátkého klouzavého letu