Deratizace fotka hlodavce

Hubení škodlivých hlodavců a zajištění komplexní ochrany před nimi.

Účelem deratizace je vyhubení, případně maximální omezení výskytu škodlivých hlodavců a zajištění ochrany před nimi. Hlodavci jako krysy, myši domácí, potkani a ostatní znehodnocují potraviny, znečišťují prostředí, a jsou přenašeči mnoha závažných onemocnění.

Způsob provádění

Deratizaci provádíme kladením nástražných boxů s účinnou látkou.(nástrahou) Tato je kladena do deratizačních boxů s výstražnou etiketou. Boxy jsou bezpečně uzavřeny aby se k nástraze nedostaly děti, domácí zvířata a případné znečištění. Průměrně po deseti dnech se provádí kontrola a doplnění. Hustota nástrah je 1 až 5 deratizačních boxů na 100 m2 dle populace hlodavců v dané lokalitě.

Zásahy ochranné deratizace se provádějí podle technologického postupu a metodiky platné pro území ČR.

Ochrana před hlodavci

Prvořadé a nutné je zabránit pronikání hlodavcù do objektu. Důsledně úklízet potraviny, likvidovat zbytky a odpadky. Z důvodu závažnosti onemocnění, které hlodavci přenášejí, je nutné provádění deratizace pravidelně a preventivně (minimálně 2x ročně nejlépe 1x v jarních a 1x v podzimních měsících). Nabízíme kompletní program integrované ochrany proti škůdcům (monitoring, úplné vyhubení) dle požadavků systému ISO, a HACCAP.

Fotogalerie